30 anniversary banner
 
 
今年10月3日(主日)係馬鞍山崇真堂慶祝三十週年嘅大日子。
當日我哋有感恩崇拜,誠邀您返來參與,和主內友好一同共聚。
 

馬鞍山崇真堂三十週年堂慶感恩崇拜

日期:2021年10月3日
時間:上午10時至中午12時
地點:馬鞍山崇真中學禮堂
 
希望到時可以見到您!